Βιβλία για τήρηση HACCP

Ζήτήστε τα βιβλία της μεθόδου "διασφάλιση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος" (ΔΕΥΕ) για την τήρηση του HACCP και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλέον όπως προβλέπεται από την νέα Νομοθεσία. ΄Ετσι γλυτώνετε από πολλά εξοδα

Η μέθοδος ΔΕΥΕ περιλαμβάνει τους 7 φακέλους που απαιτεί το ΦΕΚ 2718/τ.Β./8-10-12

και διευκρινίζεται στην εγκύκλιο 2/14.1.13 

Συνολικά περιλαμβάνονται:

1. Αρχείο θερμοκρασιών (Α1)

Αρχείο θερμοκρασιών (Β)

Αρχείο θερμοκρασιών (Γ)

2. Αρχείο ιχνηλασιμότητας (Α)

3. Αρχείο παρακολούθησης καθαρισμού και απολύμανσης

4. Φάκελος οδηγού υγιεινής

5. Φάκελος προσωπικού

6. Φάκελος νερού

7. Φάκελος απεντόμωσης - μυοκτονίας

 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://deye.gr/βιβλία#overlay-context=

Παρακαλώ εγγραφείτε για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας