Εταιρικό Προφίλ

Οι «Εκδόσεις ΔΕΣΜOΣ» δραστηριοποιούνται 30 χρόνια στην έκδοση εφημερίδων και περιοδικών.

Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται Ν.Π.Δ.Δ. - Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., μεγάλοι σύλλογοι Ομοσπονδίες και επιχειρήσεις.

Πέραν αυτών οι «Εκδόσεις ΔΕΣΜOΣ» έχουν περιορισμένη  αλλά σημαντική παρουσία στο χώρο των εκδόσεων βιβλίων επιστημονικών, λογοτεχνικών και λευκωμάτων.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρία επεκτάθηκε και στον συγγενή χώρο της κατασκευής ιστοσελίδων με μεγάλη επιτυχία!

Ο εκδοτικός μας οίκος συμμετέχει στο σύστημσ διανομής πανεπιστημιακών συγγραμάτων ¨Ευδοξος" .Οι πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι μπορούν να σηζητήσουν με εκπρόσωπο μας οποιαδήποτε έκδοση.

 

Παρακαλώ εγγραφείτε για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας