Οικογενειακός Προγραμματισμός

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να γράψω λίγα λόγια και να προλογίσω την 3η έκδοση αυτού του τόσο κατανοητού και χρήσιμου βιβλίου.

Σήμερα που τα νέα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν πρώτα καριέρα και μετά οικογένεια , πιστεύω ότι τέτοιου είδους απλά και εύληπτα γραμμένα πονήματα συμβάλλουν πάρα πολύ στον ορθό τρόπο  του Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Είμαι υπερβεβαία ότι το σύγγραμμα αυτό θα αποτελέσει ένα πολύτιμο  βοήθημα των Νέων μας στη δύσκολη εποχή που βιώνει η Πατρίδα μας!

Συγχαίρω εγκάρδια τον εκλεκτό Συνάδελφο Γιώργο Ιατράκη και του εύχομαι να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη 

Νίκη  Αγνάντη- Γύρα

Ομότιμη Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής

Τέως Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

EIΣAΓΩΓH - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το βιβλίο στηρίζεται στον “Οικογενειακό Προγραμματισμό” του 2008, με επικεραιοποίηση και προσθήκη νέων κεφαλαίων, ενώ σε επιμέρους θέματα (όπως στον HPV) χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από προηγούμενες εκδόσεις του συγγραφέα. Η προσθήκη νέας βιβλιογραφίας συνεχιζόταν μέχρι την έκδοση του βιβλίου, όπου αυτό ήταν δυνατό. Ενδεχόμενη “ποικιλία” στην τελική διαμόρφωση  μπορεί να αποδοθεί στη συνεργασία με άλλους συγγραφείς. 

O οικογενειακός προγραμματισμός (ΟΠ) είναι ένας θεσμός που ασχολείται με τη συμβουλευτική σε θέματα που έχουν σχέση με την  αποφυγή ανεπιθύμητων κυήσεων, την απόκτηση υγιών παιδιών όταν αυτά είναι επιθυμητά και την ενημέρωση ομάδων πληθυσμών (με ιδιαίτερη βαρύτητα στους νέους)  σε ότι αφορά το γεννητικό σύστημα και τις σεξουαλικές σχέσεις (με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπλοκές από την πρώιμη έναρξή τους). Tα προηγούμενα θα βοηθήσουν στην καλύτερη ψυχική ισορροπία των ατόμων που θα δεχτούν τις υπηρεσίες του. 

Στην Ελλάδα, τα πρώτα βήματα του ΟΠ ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970, αλλά, παρά το σημαντικό έργο που έχει γίνει, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες, κυρίως στην υλικοτεχνική υποδομή και στη στελέχωση των Κέντρων ΟΠ.

Oι σελίδες αυτές σκοπεύουν στη γρήγορη άντληση σύγχρονων και περιεκτικών πληροφοριών σχετικά με τα οφέλη αλλά και τις παρενέργειες των μεθόδων αντισύλληψης. Στα θέματα της ορμονικής αντισύλληψης, έγινε προσπάθεια για μια περιεκτική και σύγχρονη ανασκόπηση, της οποίας οι σκοποί δεν αφορούν μόνο τις αντισυλληπτικές πρακτικές αλλά και την εκμετάλλευση των θετικών επιδράσεων των νέων κυρίως σκευασμάτων. Eνώ  η συγγραφή οποιουδήποτε έργου καθρεφτίζει και τα πιστεύω αυτού που το γράφει, η αντικειμενική πληροφόρηση πρέπει να χαρακτηρίζει ένα επιστημονικό βιβλίο. Tο βοήθημα αυτό έγινε προσπάθεια να γραφτεί με τρόπο αντικειμενικό και με τη μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία. Στις σελίδες που σχετίζονται με την αντισύλληψη, η  σειρά των επί μέρους θεμάτων είναι η ίδια στα διάφορα κεφάλαια και έγινε προσπάθεια να μη παραληφθούν παράμετροι που αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων μεθόδων αντισύλληψης. 

Ευχαριστώ τους Καθηγητές κ. Ν.  Αγνάντη- Γύρα και κ. Σ. Ζερβούδη για τη μεγάλη τιμή που μου έκαναν να προλογίσουν το βιβλίο. Η συνεργασία μαζί τους, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του MANOSMED, είναι ιδιαίτερα παραγωγική και τους ευχαριστώ για τις γενικότερες κατευθύνσεις τους. 

Ευχαριστώ την κ. Κ. Μπακαλιάνου για τη συγγραφή του Κεφαλαίου που αναφέρεται στη Μ. Sanger, όπως και για τη συνεργασία της στις προσθήκες των Κεφαλαίων που αναφέρονται στον φυσιολογικό γεννητικό κύκλο και το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών. Eυχαριστώ, επίσης, την κ. Ε. Αντωνίου για τη συγγραφή του Κεφαλαίου του βιβλίου που αναφέρεται στο “trafficking”. Tον κ. Γ. Κουμαντάκη ευχαριστώ για χρήσιμες παρατηρήσεις στο Κεφάλαιο που αναφέρεται στα αντισυλληπτικά δισκία. Τέλος, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εκδότη κ. Ν. Παπαδόπουλο που μου “μετέφερε” τις γνώσεις του στα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την αρτιότερη έκδοση αυτού του βιβλίου (αλλά και άλλων που προηγήθηκαν).  

Tο βιβλίο αφιερώνεται με αγάπη στη φοιτήτρια-τή και την αναγνώστρια-τη που, μαθαίνοντας κάτι, θα “προγραμματίσει” καλύτερα.

Γ. Iατράκης

Παρακαλώ εγγραφείτε για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας