Γυναικολογία - Μαιευτική

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να καλύψει, με σύγχρονο τρόπο, κύρια και ενδιαφέροντα θέματα Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Η ύλη του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από τα προβλήματα που απασχολούν τον μαιευτήρα-γυναικολόγο και τη μαία στην κλινική πρακτική, στη συμβουλευτική και στην εκπαίδευση. Ο συγγραφέας ανέλαβε και τον δύσκολο ρόλο του “σκηνοθέτη” σε αυτή την εκδοτική προσπάθεια. Κατά τη συγγραφή του βιβλίου έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν πρόσφατες απόψεις μέχρι την ώρα της δημοσίευσης. 

Ευχαριστώ θερμά τους Καθηγητές-Διευθυντές που μου έκαναν την πολύ μεγάλη τιμή να προλογίσουν το “Βιβλίο Μαιευτικής” και το “Βιβλίο Γυναικολογίας” που, μαζί με άλλες εκδόσεις μου, χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγός για τη συγγραφή και αυτού του βιβλίου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους Καθηγητές κ. Ο. Γρηγορίου και Σ. Ζερβούδη που προλόγισαν την προηγούμενη έκδοση.

Το βιβλίο περιλαμβάνει πολλές εικόνες σε μια προσπάθεια καλύτερης κατανόησης της ύλης που περιλαμβάνει. Ο κύριος όγκος του υλικού απεικόνισης είναι από το προσωπικό αρχείο του συγγραφέα.

 

 

Παρακαλώ εγγραφείτε για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας