Γυναικολογική Ογκολογία

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να καλύψει, με σύγχρονο τρόπο, κύρια και ενδιαφέροντα θέματα Γυναικολογικής Ογκολογίας. Η ύλη του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από τα προβλήματα που απασχολούν τον γυναικολόγο (και τη μαία) στην κλινική πρακτική, στη συμβουλευτική και στην εκπαίδευση.

Κορμός του βιβλίου υπήρξε η πρόσφατη (δεύτερη) έκδοση μου “Βιβλίο Γυναικολογίας”. Στα κεφάλαια γυναικολογικής ογκολογίας, προστέθηκαν νέες βιβλιογραφίες και έγινε αναλυτικότερη παρουσίαση. Στα κεφάλαια γενικής γυναικολογίας έγιναν αρκετές συσχετίσεις με ογκολογικά θέματα.

Ο συγγραφέας ανέλαβε και τον δύσκολο ρόλο του “σκηνοθέτη” σε αυτή την εκδοτική προσπάθεια. Κατά τη συγγραφή του βιβλίου έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν όλες οι σύγχρονες απόψεις μέχρι την ώρα της δημοσίευσης, κάτι που προκύπτει και από τις χρονολογίες των βιβλιογραφιών που παρατίθενται στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Στη σύγχρονη Γυναικολογική Ογκολογία, η μαία πρέπει να έχει όλο και μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο ρόλο σε όλο το  φάσμα της. Για παράδειγμα, η ηλικιακά λανθασμένη λήψη του τεστ Παπανικολάου ζημιώνει αντί να ωφελεί το “κοινωνικό σύνολο”. Όπως και στα προηγούμενα βιβλία μου, οι βιβλιογραφικές αναφορές  έχουν γενικά “δειγματοληπτικό” χαρακτήρα αφού το κείμενο αναφέρεται σε γενικές γνώσεις. Έτσι, στη θέση αυτών των βιβλιογραφιών, θα μπορούσαν να επιλεγούν άλλες (για την τεκμηρίωση αυτών που γράφονται) ή να μη γίνεται βιβλιογραφική παραπομπή.

Ευχαριστώ τη σύζυγό μου Α. Βούξινου που με την αγάπη της γέμισε την απόσταση και τον χρόνο που μας χώριζε σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Ευχαριστώ, επίσης, τη Λ. Χριστοφάκη για αυτή και προηγούμενες εκδόσεις.  

Ευχαριστώ τον κ. Δημ. Αλικανιώτη για την πολύτιμη βοήθειά του εκεί όπου χρειάστηκε η χρήση εντολών σε παράλληλα προγράμματα για εξοικομόμηση χρόνου και ακριβέστερη γραφή.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Καθηγητή κ. Σ. Ζερβούδη για τον πρόλογο του βιβλίου και τη συνεργασία μας που κατέληξε σε ερευνητικές προσπάθειες και προβληματισμούς, που αποτυπώνονται και σε αυτό το βιβλίο. Πολύτιμη συνεργασία, για τον ίδιο σκοπό,  παρείχαν οι φοιτήτριες Α. Μπόθου και Ε. Τομαρά.

Το βιβλίο αφιερώνεται στους φίλους και εξαιρετικούς συναδέλφους, που έφυγαν, Ι. Διακάκη και Β. Χαραλαμπίδη.                                                                     

Γ. Μ. Ιατράκης

Παρακαλώ εγγραφείτε για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας