Σχεδιασμός εντύπων

Σχεδιασμός εντύπων

Η σελιδοποίηση, κάθε εντύπου είναι διαφορετική ώστε να υπηρετεί το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε.

Στα διαφημιστικά έντυπα, το "βάρος" στο σχεδιασμό, αναλογεί στην προβολή του προϊόντος που προωθούν.

 

Παράλληλα, στις εφημερίδες και τα περιοδικά.η σελιδοποίηση επιχειρεί να κάνει εύληπτο το άρθρο ή την είδηση, γι' αυτό ακολουθεί τον κανόνα 30%-40%-30% (30% τίτλος-40% κείμενο- 30% φωτογραφία).

 

 

Οι γραφίστες μας είναι ειδικοί στην επικοινωνία και προώθηση των προϊόντων στα οποία αναφέρονται τα έντυπα και θα σας δώσουν πολύτιμες συμβουλές για την ολοκλήρωση της έκδοσης.

Καλέστε μας να παραλάβουμε τα χειρόγραφα και εμείς θα παραδώσουμε με σακούλα και ετικέτα το περιοδικό η την εφημερίδα σας στο ταχυδρομείο. 

 

 

 

Παρακαλώ εγγραφείτε για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας