Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
H  συγγραφική δραστηριότητα του Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας κ. Γεωργίου Ιατράκη εκπλήσσει ευχάριστα για άλλη μια φορά. Ο κ. Ιατράκης αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα θέμα που βρίσκεται στα όρια της Γυναικολογίας, όπως είναι η «Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα». Αυτό του το σύγγραμμα είναι σαφώς κάτι που έλειπε από την ελληνική βιβλιογραφία. Η μέχρι σήμερα βιβλιογραφία αποτελεί κυρίως μεταφράσεις ξενόγλωσσων βιβλίων ενώ χαρακτηρίζεται για την ποικιλία και αποσπασματικότητα της θεματολογίας που διαφέρει ευρέως μεταξύ των σχετικών βιβλίων. Έτσι, ενώ τα συγγράμματα «Γυναικολογίας» παρουσιάζουν μια αδρή ομοιομορφία της θεματολογίας τους, αυτό δεν ισχύει στα βιβλία της «Γυναικολογικής Νοσηλευτικής Φροντίδας». Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος της θεματολογίας τους είναι ουσιαστικά συνοπτική περιγραφή γυναικολογικών θεμάτων. Με αυτά τα δεδομένα, και κρίνοντας ως απαραίτητο συνεργάτη του γυναικολόγου μια μαία ή μια νοσηλεύτρια με υψηλό επίπεδο γνώσεων τόσο στην καθημερινή κλινική πρακτική όσο και στη συμβουλευτική, αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα που δεν πρέπει να λείπει από καμιά επιστημονική βιβλιοθήκη των επαγγελμάτων υγείας.
Το βιβλίο αυτό στηρίζεται κατά μεγάλο μέρος στα προηγούμενα συγγράμματα του κ. Ιατράκη «Βιβλίο Γυναικολογίας» και «Βιβλίο Γυναικολογίας-Μαιευτικής». Η δομή του βιβλίου στηρίζεται στο δεδομένο ότι η σωστή παροχή υπηρεσιών «Γυναικολογικής Νοσηλευ-τικής Φροντίδας» προϋποθέτει το υψηλό επίπεδο γνώσεων αυτής καθ’ αυτής της Γυναικολογίας σε ποικιλία θεμάτων της.
Είμαι σίγουρος ότι και αυτό το βιβλίο του κ. Ιατράκη θα τύχει της ευρείας επιστημονικής αποδοχής που έτυχαν οι προηγούμενες εκδόσεις του και αισθάνομαι ευτυχής που συνεργάζομαι μαζί του σε ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου κατά τα τελευταία χρόνια.

Στέφανος Ζερβούδης
Χειρουργός-Γυναικολόγος-Μαστολόγος
Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίων
C-Davila και Montpellier Γαλλίας
Πρόεδρος MANΟSMED
(MASTOLOGY ASSOCIATION OF NORTHERN AND SOUTHERN MEDITERRANEAN
MOBILE UNIVERSITY OF MASTOLOGY)
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το βιβλίο γράφτηκε με την πίστη ότι η αρμονική συνεργασία μεταξύ διαφόρων συγγενών ειδικοτήτων μπορεί να έχει ένα παραγωγικό και χρήσιμο αποτέλεσμα. Η “Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα” έχει στο μέγιστο μέρος της στοιχεία που προέρχονται από τη Γυναικολογία και με αυτό το δεδομένο, η συγγραφική συνεργασία του γυναικολόγου με τη μαία είναι όχι μόνο αποδεκτή αλλά και απαραίτητη.
Το πρώτο και τα δύο τελευταία κεφάλαια αυτού βιβλίου γράφτηκαν από την Καθηγήτρια κ. Φ. Πεχλιβάνη και, μετά από κατάλληλη μορφοποίηση και προσθήκη φωτογραφικού υλικού, ενσωματώθηκαν στο βιβλίο ώστε να αντιστοιχούν στη γενικότερη δομή και “φιλοσοφία” του. Από το βιβλίο της Καθηγήτριας κ. Ε. Αντωνίου και συν. αντλήθηκαν χρήσιμα στοιχεία σε αντίστοιχα θέματα που αφορούν τη μαία. Με τις δύο αυτές Καθηγήτριες, συνεργαστήκαμε στο “κυνήγι” των προθεσμιών και στη συλλογή των απαραίτητων βιβλιογραφικών πηγών από αντίστοιχα εγχειρίδια, πετυχαίνοντας τους στόχους μας σε μια ποικιλία επιλογών.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Καθηγήτρια κ. Θ. Ροκοπάνου για τη συλλογή φωτογραφικού υλικού και την άψογη συνεργασία μας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.
Ευχαριστώ επίσης τους γυναικολόγους κ. Σ. Ζαφειρίου, Π. Πεϊτσίδη και Μ. Τρούλο για την ανταλλαγή απόψεων σε επί μέρους θεματολογία του βιβλίου, την τρέχουσα συνεργασία μας και μικρό μέρος του φωτογραφικού υλικού.
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές, όπως και σε παρόμοιες εκδόσεις μου, έχουν συχνά την έννοια της σημερινής ισχύος αυτών που γράφονται. Έτσι, προτιμήθηκαν πρόσφατες βιβλιογραφίες από ένα σύνολο παρόμοιων που θα μπορούσαν να επιλεγούν. Επίσης, σε πολλές “κλασικές γνώσεις”, η αναγραφή βιβλιογραφίας δεν ήταν καν απαραίτητη αλλά γράφτηκε για να αισθάνεται ο αναγνώστης σίγουρος πως ότι διαβάζει υποστηρίζεται και βιβλιογραφικά.
Η παροχή υπηρεσιών “Γυναικολογικής Νοσηλευτικής Φροντίδας” απαιτεί τη συνεχή ενημέρωση και σε θέματα συμβουλευτικής ώστε ο επαγγελματίας υγείας να είναι σίγουρος ότι η πληροφορία και η συμβουλή που δίνει στη γυναίκα ισχύει με τα σημερινά δεδομένα. Με αυτό το σκεπτικό, έγινε επανέλεγχος και προσθήκες σε διάφορα σημεία που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες εκδόσεις  “Βιβλίο Γυναικολογίας” και “Βιβλίο Γυναικολογίας & Μαιευτικής”.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους Καθηγητές κ. Σ. Ζερβούδη και κ. Ν. Σαλάκο για τους τιμητικούς προλόγους του βιβλίου και την παραγωγική συνεργασία μας.
Για τη γραμματειακή υποστήριξη, ευχαριστώ την κ. Ιωάννα Κόντε και την κ. Σελήνη Αποστολίδου.
Οποιαδήποτε “παράπλευρη” ενέργεια (ακόμα και επαγγελματική) αφαιρεί τον απαραίτητο χρόνο από την “καθαρή” συγγραφική, ερευνητική και εκπαιδευτική  λειτουργία, ακόμα και αν σχετίζεται με αυτές οργανωτικά, γραφειοκρατικά, διοικητικά ή απολογιστικά. Με αυτό το δεδομένο, αφιερωθήκαμε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, προσπαθώντας να επιλέξουμε ότι πιο σύγχρονο και ακριβές υπάρχει στη θεματολογία του.
Τέλος, σε αυτό και σε άλλα βιβλία μου, οπουδήποτε (από άλλες πηγές) δίδεται βαρύτητα στο “αισθητικό” αποτέλεσμα, αυτό εκμηδενίζεται όταν συγκριθεί με  την “υγιή” ψυχολογία (που μαζί με την επιβίωση, τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα είναι οι αντικειμενικοί δείκτες της επιτυχίας ή της αποτυχίας μας).

Γ. Μ. Ιατράκης
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Κεφάλαιο 2
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κεφάλαιο 3
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κεφάλαιο 4
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Κεφάλαιο 5
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 
Κεφάλαιο 6
ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ
Κεφάλαιο 7
ΒΙΟΨΙΑ
Κεφάλαιο 8
SCREENING ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Κεφάλαιο 9
SCREENING CA ΜΑΣΤΟΥ, ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ, ΩΟΘΗΚΩΝ  
Κεφάλαιο 10
HPV
Κεφάλαιο 11
ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Κεφάλαιο 12
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο 13
ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ
Κεφάλαιο 14
ΕΚΤΟΠΗ ΚΥΗΣΗ
Κεφάλαιο 15
ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ
Κεφάλαιο 16
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
Κεφάλαιο 17
ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΜΗΤΡΑΣ
Κεφάλαιο 18
ΚΥΣΤΕΟΚΗΛΗ-ΟΡΘΟΚΗΛΗ
Κεφάλαιο 19
ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Κεφάλαιο 20
ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Κεφάλαιο 21
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Κεφάλαιο 22
ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Κεφάλαιο 23
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 
Κεφάλαιο 24
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ 
Κεφάλαιο 25
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Κεφάλαιο 26
ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παρακαλώ εγγραφείτε για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας