Κύηση Υψηλού Κινδύνου

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να καλύψει, με σύγχρονο τρόπο, κύρια και ενδιαφέροντα θέματα των Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου.
Στη Μαιευτική, οι κατευθυντήριες οδηγίες, προέρχονται (σχεδόν πάντα) μετά από αντικειμενική εκτίμηση των ερευνητικών ευρημάτων. Στις κυήσεις υψηλού κινδύνου, όσο πιο αντικειμενικοί είμαστε, μετά από διαρκή μελέτη της σύγχρονης γνώσης, τόσο μικρότερη πιθανότητα υπάρχει να κάνουμε λάθος λόγω εφαρμογής υποκειμενικών αντιλήψεων. Επίσης, η καλύτερη χειρουργική επέμβαση δεν μπορεί να συγκριθεί με τη σωστή συμβουλευτική. Έτσι, ενώ η πρώτη μπορεί να σώσει μία ζωή (ή ≥3 σε πολύδυμη κύηση!), η δεύτερη μπορεί να σώσει εκατομμύρια ζωές.
Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να ανανεώσει, να εμπλουτίσει και, ενδεχομένως, να “διορθώσει” παλαιότερες εκδόσεις μου με αντίστοιχη θεματολογία. Όπως και σε άλλα βιβλία μου, έτσι και εδώ, κάποιες πηγές (σύγχρονης) βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο επιλέχτηκαν από πλήθος παρόμοιων πηγών. Συχνά, η παράθεση της βιβλιογραφίας γίνεται για να τονίσει τη σημερινή ισχύ των αναγραφόμενων, να τα συγκρίνει με παλαιότερα δεδομένα που έχουν αλλάξει ή ισχύουν ακόμα αλλά και για να “πείσει” ότι δεν αποτελούν απλά απόψεις του συγγραφέα.

Παρακαλώ εγγραφείτε για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας