Σε ψηφιακή μορφή το αρχείο των εκδόσεων...

Συγκροτούνται οι ψηφιακές βιβλιοθήκες ολων των περιοδικών εκδόσεων του τμήματος εκτυπώσεων στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.Ένα μεγάλο αρχείο από παλιές  εφημερίδες και περιοδικά Συλλόγων, Σωματείων, Ομοσπονδιών με κοινή συνισταμένη την αγάπη και την ανιδιοτελή προσφορά στον τόπο τους.

Παρακαλώ εγγραφείτε για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας