Συμμετέχουμε στο σύστημα "Εύδοξος"

Ο εκδοτικός μας οίκος συμμετέχει στο σύστημσ διανομής πανεπιστημιακών συγγραμάτων ¨Ευδοξος" .Οι πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι μπορούν να συζητήσουν με εκπρόσωπο μας οποιαδήποτε έκδοση.Ο εκδοτικός μας οίκος συμμετέχει στο σύστημσ διανομής πανεπιστημιακών συγγραμάτων ¨Ευδοξος" .
 

Παρακαλώ εγγραφείτε για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας