Πρότυπο Βοήθημα - Υπόμνημα Προϊσταμένων Δημοσίου - ΟΤΑ - Ιδιωτικού Τομέα

Σε αυτό το βιβλίο κατατίθεται η πολλαπλή εμπειρία, του συγγραφέα ως προϊσταμένου, όχι μόνο στο στρατό ξηράς, αλλά και σε διευθυντικές θέσεις σε τρία Υπουργεία μετά την αποστρατεία του (Εσωτερικών, Τουρισμού, Κρήτης) και σε Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ως Πρόεδρος επί 10 χρόνια.

Αναπτύσσονται οι ρόλοι των προϊσταμένων, τα γνωρίσματα της προσωπικότητας και του χαρακτήρα τους, οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτύσσουν και υποδείξεις συμπεριφορών πριν, κατά και μετά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Συνοδεύεται από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και χρήσιμους πίνακες για την ολοκληρωμένη ενημέρωση του αναγνώστη.

Το βιβλίο είναι ενδιαφέρον για όλους (προϊσταμένους και μη), και αποτελείται από 365 σελίδες.

Παρακαλώ εγγραφείτε για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας